STATEMENT

A través de la meva obra, investigo la relació entre temps i moviment, en tant que definidors d’identitat. Temps i moviment ja no com a línia recta a recórrer, sinó com a espiral, com a constant voluntat de canvi, com a desplaçament amb destí obert, com a memòria, com a il.lusió, com a dimensió elàstica, com a multiplicació, com a simultaneïtat, com a temps privat versus temps públic… Parteixo de l’experiència personal i utilitzo temes com el nomadisme contemporani, el sectarisme religiós o la pròpia vivència de la lentitud d’acció per, posteriorment, trascendir aquest àmbit privat i traslladar-me a un discurs crític de caire més històric, social i/o filosòfic.

Actualment treballo en el projecte IN-QUIETUDS (vídeo, so i web), com a part de la meva Tesi Doctoral (Universitat de Barcelona). L'objectiu principal és investigar les causes, els conflictes i la realitat quotidiana de l’experiència nòmada i, d’aquesta manera, destriar els eixos comuns i les similituds, així com establir les diferències sobre els nomadismes que formen part dels trets identitaris de la societat contemporània. L'estudi es centra en tres territoris: Barcelona —prenent el món del circ com a referent—, l’Àfrica Subsahariana —terra de nòmades ramaders, sobretot tuaregs i peuls—, i la ciutat de Nova York —ciutat de pas, emblema del capitalisme occidental—.

Malgrat que el vídeo és el llenguatge base de la meva obra, aquesta es desenvolupa més enllà de l’aspecte visual a través de l’editatge de so, la creació d’instal.lacions i el disseny de muntatges interactius, utilitzant el potencial tecnològic digital i la seva naturalesa immaterial per suggerir la fragilitat i a la vegada complexitat de l’humà.

mireiafeliu@mireiafeliu.cat
home l notícies

> vídeo i instal.lació
> llibre d'artista i web
> escrits i pensaments
> statement
>
biografia
>
bibliografia