IN-QUIETUDS
Instal·lació, vídeo, audio, fotografia i escrits. 2004- present

IN-QUIETUD #1. BARCELONA - CIRC
vídeo, 2006

IN-QUIETUD #2.
COLLAGE: MALI, NOVA YORK, BARCELONA
vídeo projecció, 2004-2010

IN-QUIETUD #3. HORITZONS D'ANADA I TORNADA
vídeo instal·lació, 2009-2010

IN-QUIETUD #4. CONSTRUCCIONS
vídeo, 2006-2010

IN-QUIETUD #5. NOTES DE VIATGE
vídeo, audio i escrits, 2006-... (en procés)

AIR ROOTS
fotografia i vídeo. Versió 1, 2006

IDENTITY
performance i vídeo, 2005
TEMPS VERTICALS
instal.lació interactiva, 2004
ALWAYS AROUND
vídeo, 2004

ALWAYS AROUND
instal.lació interactiva, 2004

LINES
vídeo, 2004
SCREEN
vídeo, 2003
MULTIPLE AND SIMULTANEOUS
vídeo, 2003
RESTRICTIONS
vídeo, 2003
LAYERS
vídeo, 2003
KNOWLEDGE
vídeo, 2003
MIRATGES
instal.lació, 2002
MEMÒRIA. LEEDS-BARCELONA
instal.lació, 1999

 

mireiafeliu@mireiafeliu.cat
home l notícies

> vídeo i instal.lació
> llibre d'artista i web
> escrits i pensaments
> statement
>
biografia
>
bibliografia